POCZTA


Przeglądanie poczty internetowej na serwerach w Multinet24 odbywa się poprzez:

- stronę www WEBMAIL  (np. domena.com.pl/webmail )

- klienta poczty Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Thunderbird – Mozilla itp.

Konfiguracja serwera poczty można przeprowadzić przez POP3 lub IMAP.

Serwer pocztowy wymaga uwierzytelnienia (zaznaczyć odpowiednie opcje podczas konfiguracji).